ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΌΙΚΟΝ | Ariston

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΌΙΚΟΝ

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον» παρέχει υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα, προκειμένου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας τους.


ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία, με μειωμένο κόστος, να αναβαθμίσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα της οικίας τους μέσω βελτιώσεων, στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:


 • Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης

Το πρόγραμμα, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο κάθε δικαιούχος, καλύπτει ένα μέρος της συνολικής δαπάνης. Η ρευστότητα που χρειάζεται για την υλοποίηση των παρεμβάσεων μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω τραπεζικών δανείων σε προνομιακούς όρους. Συγκεκριμένα, το δάνειο θα είναι άτοκο και διάρκειας 4, 5 ή 6 ετών.

Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί καθόλου δάνειο, τότε ο ωφελούμενος δεν θα λάβει προκαταβολή. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες και η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει ώστε να υπολογιστεί ανάλογα με το εισόδημά του το ποσό της επιχορήγησης καθώς και το ποσό των ιδίων κεφαλαίων. Μετά την πληρωμή του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, εκταμιεύεται η επιχορήγηση με απευθείας πληρωμή των αναδόχων / προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Τα οικονομικά οφέλη που θα αποκομίσουν οι δικαιούχοι είναι σημαντικά αφού, βελτιώνοντας την απόδοση της οικίας τους, μειώνουν σε μεγάλο βαθμό τα έξοδα της καθημερινότητάς τους, χωρίς να κάνουν την παραμικρή έκπτωση στις ανάγκες τους.


ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ

Σύμφωνα με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), για το πρόγραμμα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις


 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών που προβλέπονται
 • Στις επιλέξιμες κατοικίες υπάγονται μονοκατοικίες και πολυκατοικίες εφόσον χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, φέρουν οικοδομική άδεια, υπάγονται βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της «Δ» και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες
 • Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας όπως προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ανάλογα με το εισόδημα των δικαιούχων, η επιδότηση διαχωρίζεται στις επτά ακόλουθες κατηγορίες


Τα παραπάνω ποσοστά επιδότησης προσαυξάνονται κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://exoikonomisi.ypeka.gr με τους κωδικούς του taxisnet του ενδιαφερόμενου.


ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ARISTON
 • Γιατί όλα τα προϊόντα Ariston που ανήκουν στις ενδιαφερόμενες κατηγορίες ( λέβητες συμπύκνωσης – αντλίες θερμότητας ) υπόσχονται και επιτυγχάνουν την υψηλότερη ενεργειακή κλάση ( Α+ για τους λέβητες με αξεσουάρ θερμορύθμισης και Α++ για τις αντλίες θερμότητας ). Συγκεκριμένα οι υπερσύγχρονες αντλίες θερμότητας Nimbus Net , είναι ήδη έτοιμες για επίτευξη ενεργειακής κλάσης Α+++ το 2019.
 • Γιατί ο όμιλος Ariston είναι συνυφασμένος με τους όρους ποιότητα κατασκευής, Ιταλικό Design, εξελιγμένη τεχνολογία κι έξυπνη συνδεσιμότητα.
 • Γιατί κάθε συσκευή Ariston ακολουθείται από όλες τις νόμιμες και απαραίτητες διεθνής πιστοποιήσεις.
 • Γιατί ο όμιλος Ariston Thermo δραστηριοποιείται σε 150 χώρες παγκοσμίως με αποτέλεσμα τα υλικά που χρησιμοποιεί να είναι δοκιμασμένα ώστε να αντέχουν σε κάθε είδους εξωτερικές συνθήκες.
 • Γιατί μέσω μιας σειράς έξυπνων λειτουργιών και του Ariston Net App, επιτυγχάνεται η απόλυτη εξοικονόμηση ενέργειας καθώς το προϊόν είναι προγραμματισμένο να χρησιμοποιεί μόνο την ενέργεια που χρειάζεται κάθε φορά.