Известие до потребителя

27.7.2018 г.
Известие до потребителя_1
Превантивна доброволна и корективна кампания за някои електрически водонагреватели , произведени от Аристон Термо Груп в периода 2007-2015

Аристон Термо Груп винаги е била ангажирана да поддържа най-високо ниво на безопасност, произвеждайки качествени и надеждни продукти. Затова Аристон Термо Груп реши да предприеме доброволна и превантивна кампания за някой от електрическите си водонагреватели в целия ЕС.

В резултат на инциденти случили се във Франция със замесени няколко модела, нашите процедури по продуктов мониторинг на качеството, ни позволи да идентифицираме риск от прегряване на продуктови електрически компоненти при преден панел, акцентирайки най-вече при несъответстващ монтаж или липса на редовна поддръжка, със замесени електрически водонагреватели произведени между 2007 и 2015. В редки случаи, това би коствало потенциален риск от възпламеняване или пожар.
 
Моделите са подово стоящи със стойка и с капацитет от 200, 250 и 300 литра от следните марки Ariston.

Поканваме всеки потребител, чиито водонагревател попада под споменатите критерии и тези които биха били загрижени да:
  • да посетят сайта http://product-maintenance.com  и да проверят дали техният модел попада под критериите на тази доброволан и превантивна кампания, като въведат серийните номера индикирани на етикета на техния уред. и
  • Да се обадят на безплатен номер 0700 10 218 – от 9:00 до 18:00 вечерта, от понеделник до петък и да получат всичката нужна информация.

Оторизиран сервизен персонал ще проведе поддръжка и нужните операции


Къде да открием продуктовите референции?
Серийните номера на водонагревателя са на табелката на дъното му или на лявата му страна