• Domů
  • Značka
  • Vybavovanie reklamácií na výrobky predané v minulosti spoločnosťou QUADROFLEX s.r.o.

Vybavovanie reklamácií na výrobky predané v minulosti spoločnosťou QUADROFLEX s.r.o.

25.6.2017

Vybavovanie reklamácií výrobkov značky ARISTON predaných spoločnosťou QUADROFLEX, s.r.o. v zákonnej 24-mesačnej záručnej dobe

Z dôvodov zvýšenia úrovne vybavovania zákazníckych reklamácií výrobkov značky ARISTON v zákonnej 24-mesačnej záručnej dobe sa spoločnosť Ariston Thermo CZ s.r.o. so sídlom Poděbradská 88/55, Hloubětín, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 25605739 (ďalej len „Ariston Thermo CZ s.r.o.) ako zástupca výrobcu Ariston Thermo S.p.A. v Slovenskej republike, rozhodla riešiť všetky reklamácie nižšie uvedených kategórií výrobkov značky ARISTON uplatnených v zákonnej 24-mesačnej záručnej dobe. Toto rozhodnutie sa týka všetkých výrobkov značky ARISTON patriacich do nižšie uvedených kategórií, predaných v Slovenskej republike koncovým používateľom (fyzickým osobám alebo právnickým osobám) dovozcom – spoločnosťou QUADROFLEX, s.r.o. so sídlom Nová osada 11, 929 01 Dunajská Streda, IČO 31435998 (ďalej len QUADROFLEX, s.r.o.) v období od 20.06.2015 do 31.03.2017.

Toto rozhodnutie o vybavovaní reklamácií sa týka nasledujúcich kategórií výrobkov:

  • elektrické ohrievače vody značky ARISTON
  • plynové ohrievače vody značky ARISTON
  • plynové kotly značky ARISTON

Záručná doba pri elektrických ohrievačoch vody značky ARISTON je 24 mesiacov odo dňa kúpy. Táto záručná doba platí len v prípade dodržania podmienok spôsobu používania výrobkov v súlade s ich návodmi na obsluhu a montáž.

Úplné znenie ohlásenie si prečítajte v dokumente pdf.

Highlights