Nakládání s osobními údaji

25.5.2018
Nakládání s osobními údaji_1

V dubnu roku 2016 vydal Evropský parlament a Rada EU nové nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Toto nařízení bude s účinností od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů. Od tohoto dne se tedy i naše společnost při zpracování osobních údajů bude řídit GDPR.

Společnost Ariston Thermo CZ s.r.o. považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků nejen vůči svým zaměstnancům, ale také vůči všem zákazníkům, o kterých jsou osobní údaje zpracovávány.

Společnost Ariston Thermo CZ s.r.o. prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR a zásadami pro zpracování osobních údajů, zpracovává údaje pro určité, výslovně vyjádřené účely a v nezbytném rozsahu. Pro dosažení tohoto účelu přijala společnost technická a organizační opatření k zajištění nejvyšší úrovně zabezpečení ochrany osobních údajů.

Stáhněte si tiskovou zprávu v PDF.

Highlights