Kotle pro vysoký výkon

2.12.2015

Společnost Ariston Thermo CZ, s.r.o. dodává na trh širokou řadu kotlů určených pro komerční a průmyslové využití. Jednou z posledních realizací byly instalace kotlů v rámci úsporných energetických opatření pro objekt základní školy v Semicích. Výsledkem provedených opatření je výrazné snížení emisí C02 o cca 18 t/rok a úspora energie 316 Gj/rok. Místo starších méně efektivních stávajících kotlů zde byla instalována kaskáda 3 kotlů GENUS PREMIUM EVO HP 65 kW o celkovém výkonu 172 kW, včetně konstrukčních a regulačních prvků Ariston. Instalaci provedla společnosti Rely-SH s.r.o. z Peček. Pan ing. Miroslav Šiler, jednatel společnosti hodnotí instalaci takto: „ Montáž kaskády proběhla bezproblémově a rychle. Kotle mají také jednoduché a intuitivní ovládání, což je výhodou při nastavení a obsluze systému“.

Informací o řadě kotlů GENUS PREMIUM EVO HP najdete zde.

kaskáda kotlů (vlevo ing. Miroslav Šiler, jednatel společnosti Rely-SH, vpravo Andrea Monte Guarnieri, regionální ředitel společnosti Ariston)
informace o projektu

objekt školy v Semicích po rekonstrukci

Highlights