Информация относно личните данни


Според чл. 13 от  Законодателен декрет 196/2003 (Кодекс относно защита на лични данни), Ви информираме че:
 
1.  обработването е с цел:
      o    управлението и задоволяването на ваша заявка,
      o    за изпращане на рекламни/информационни/промоционални материали за продукт    
            и/или услуги на Аристон Термо АД  посредством поща, факс, e-mail, SMS;

2.  данните могат да бъдат изпратени на: оторизирани помощни центрове, монтажници, търговци, персонал на дружеството и трети лица, за които това предаване е необходимо, за да могат да изпълнят правилно целите по точка 1);

3.  обработването на лични данни се осъществява посредством операции или съвкупност от операции, посочени в член 4 от  Законодателен декрет 196/2003 и ще стане със или без помощта на електронни или информационни инструменти, така че да се гарантира сигурността и дискретността на тези данни и при пълно спазване на приложимото законодателство;

4.  предоставянето на личните данни е доброволно, както що се отнася до целите по точка 1) буква a) по-горе, и отказа за предоставянето им води до невъзможност за управление и изпълнение на вашата заявка, относно обработването по точка 1) буква b) по-горе;

5.  признават се на заинтересованото лице правата по чл. 7 от Законодателен декрет 196/2003, и по-точно: a) да получи от титуляра потвърждение за наличието или липсата собствените лични данни и тяхното предоставяне в разбираема форма; b) да узнае за произхода на данните, за целите и начина на обработване, на прилаганата логика при обработване, на идентификация за лицето и за субектите, на които могат да бъдат съобщени личните данни; c) да има право на поправка и допълване на данните, на анулиране,  преобразуване в анонимен формат или блокиране на личните данни, обработвани в нарушение на закона; d) да се противопостави, поради законови основания, на обработването на лични данни;

6.  титуляр за обработване на лични данни е „Аристон Термо” АД, със седалище във    
     Фабриано (Анкона), бул. «А. Мерлони» № 45; отговорен за обработването е Регионалния   
     мениджър за италианския пазар към момента, находящ се при «Аристон Термо» АД.