ZASADA DZIAŁANIA POMP CIEPŁA I MONTAŻ

2012-09-12
ZASADA DZIAŁANIA POMP CIEPŁA I MONTAŻ_1

Podgrzewacz wody z pompą ciepła Nuos w celu podgrzania wody wykorzystuje cykl termodynamiczny znany z klimatyzatora czy z lodówki. Czynnik chłodniczy (R134 A) zmieniając swój stan skupienia oraz ciśnienie pobiera ciepło zawarte w powietrzu i oddaje je do wody zgromadzonej w zasobniku. Energia elektryczna jest tu jedynie potrzebne do zasilania wentylatora, który przetłacza powietrze, a także sprężarki która powoduje krążenie czynnika chłodniczego w obiegu.
 

Cykl termodynamiczny

  • 1-2. Czynnik R134A przepływa przez parownik i odbiera ciepło dostarczone przez przepływające powietrze co powoduje jego odparowanie.
  • 2-3. Sprężarka podnosi ciśnienie czynnika R134A, proces ten powoduje jednocześnie wzrost temperatury czynnika.
  • 3-4. Czynnik R134A o wysokiej temperaturze dociera do skraplacza gdzie oddaje ciepło wodzie zgromadzonej w zbiorniku, a schładzając się przechodzi w stan ciekły.
  • 4-1. Czynnik R134A za pośrednictwem zaworu rozprężnego traci ciśnienie i wraca do swoich początkowych parametrów.

WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI COP

Energia czerpana ze środowiska (powietrze, woda, ziemia) jest odnawialna i darmowa. Jedyną zużytą energia w tym procesie będzie energia elektryczna do zasilania kompresora, wentylatora i układu elektronicznego

Efektywność pompy ciepła mierzymy w jednostkach współczynnika efektywności COP (Coefficient Of Performance)>


COP zależy od: POWIETRZA: temperatury i wilgotności (COP zwiększa się ze wzrostem temperatury i wilgotności)

WODY: Δt° i temperatury wejściowej zimnej wody

UWAGA: komponenty pompy ciepła (parownik, skraplacz, kompresor i ilość czynnika) muszą zostać tak dobrane, aby umożliwić działanie urządzenia w normalnych warunkach klimatycznych (temperatura powietrza 10° - 37°C, temperatura wody 10°C - 55°C) i zmianę stanu skupienia czynnika chłodniczego w obiegu pompy ciepła. NUOS 200-250 oraz EVO dzięki swojej konstrukcji, obniża granicę temperatury zasysanego powietrza z +10°C do -5°C

 

INSTALACJA I MONTAŻ

Instalacja podgrzewacza wody z pompą ciepła NUOS jest bardzo łatwa.

Wystarczy wybrać rodzaj kanałów wentylacyjnych z szerokiej gamy potrzebnych akcesoriów, co pozwala maksymalnie dopasować instalację do każdego rodzaju warunków (można przykładowo wykonać doprowadzenie powietrza z ogrzanego sąsiedniego pomieszczenia z zainstalowanymi urządzeniami które wytwarzają ciepło: kotły, pralki, lodówki, kuchenki).

Wykonać podłączenie ciepłe i zimnej wody oraz odprowadzenie kondensatu, podłączyć zasilania i to wszystko. Urządzenie jest gotowe do pracy.