Temperatura zasilania, termostat pokojowy

2014-11-26
Temperatura zasilania, termostat pokojowy_1

Gdy mówimy o temperaturze i jej wahaniach, odnosi się ona najczęściej do temperatury w obiegu wody w przewodach doprowadzających, oraz wydatków cieplnych instalacji grzewczej lub jej części. Ogrzewanie w budynkach może być:

  • Centralne: system podłączony bezpośrednio do instalacji grzewczej, o temperaturze zasilania ustawionej przez firmę dostarczającą ciepło. Temperatura zasilania instalacji jest taka sama we wszystkich mieszkaniach w budynku.
  • Niezależne: każde mieszkanie ma swój własny system ogrzewania z własnym kotłem. W tym przypadku temperatura przepływu zmienia się zależnie od nastawionej na termostacie, która może być ustalona na stałe albo zmieniać się w zależności od temperatury zewnętrznej.

Aby uzyskać dobry komfort cieplny i zmniejszyć zużycie gazu, zaleca się montaż termostatu pokojowego, a temperaturę zasilania na kotle kondensacyjnym ustawić na możliwie najniższą wartość, gwarantującą najwyższą sprawność kotła.

Również montaż głowic termostatycznych na grzejnikach pozwala skutecznie regulować temperaturę niezależnie w każdym pomieszczeniu w zależności od potrzeb, optymalizując zużycie paliwa.