Oszczędność i czas zwrotu z inwestycji

2012-09-11
Oszczędność i czas zwrotu z inwestycji_1

OSZCZĘDNOŚCI

Poniższe oszczędności roczne (w kWh) obliczono biorąc pod uwagę wytyczne norm europejskich, gdzie zostało określone średnie roczne zużycie energii na podgrzanie ciepłej wody dla 3 osobowej rodziny oraz biorąc pod uwagę parametry i efektywność pompy ciepła NUOS EVO, zmierzoną dla temperatury powietrza 15°C, w porównaniu do tradycyjnego podgrzewacza elektrycznego.

OKRES ZWROTU INWESTYCJI

Duże oszczędności energetyczne (do 70%) zwiazane z zasadą działania pompy ciepła, wpływają na możliwość szybkiej amortyzacji inwestycji, nawet w ciągu 4 lat.

POMPA CIEPŁA - ALTERNATYWA DLA SYSTEMÓW SOLARNYCH

W przypadku braku możliwości zainstalowania układów solarnych, koszty eksploatacji pomp ciepła są niewiele wyższe przy znacznie niższych kosztach inwestycji.

Symulacja przeprowadzona dla domowej produkcji ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny W przypadku systemów solarnych: koszty inwestycji, koszty energii elektrycznej do napędu pompy, koszty okresowej obsługi w tym raz na 5 lat wymiana płynu solarnego. W przypadku pompy ciepła: koszt inwestycji, koszt energii elektrycznej.