Sprawdź z Ariston Thermo daty ważne dla ErP!

2014-12-12
Sprawdź z Ariston Thermo daty ważne dla ErP!_1

Od dnia 26.09.2015 r. wszystkie produkty dostępne na rynku będą musiały być odpowiednio etykietowane, tak aby umożliwić konsumentom jednoznaczną ocenę, że dany produkt spełnia kryteria Dyrektywy. Dlatego odpowiednie informacje znajdą się na produktach, ulotkach, w materiałach reklamowych i instrukcjach obsługi. Tym samym jest to informacja dla potencjalnego klienta, że kupując produkt Ariston Thermo włącza się do aktywnej ochrony środowiska poprzez korzystanie z produktów energooszczędnych.

Od tego samego dnia, tj. od 26.09.2015 r., produkty oznakowane jako zgodne z ErP będą musiały spełniać przynajmniej dolną granicę efektywnościowych wymogów technicznych, jakie zostały ustalone w Dyrektywie.

Następnie, w odstępach 2-letnich, tj. w roku 2017 i 2019 nastąpi rewizja etykiet  oraz zostaną ustalone nowe limity w zakresie efektywności i emisji tlenków azotu. Wszystko to pociąga za sobą konieczność śledzenia wytycznych w sprawie ErP oraz, co dla Ariston Thermo oczywiste, dalsze strategiczne działania nakierowane na doskonalenie stosowanych rozwiązań technicznych. Grupa Ariston Thermo również podjęła ambitne wyzwanie – naszym celem jest osiągniecie 80% udziału urządzeń o wysokiej sprawności oraz urządzeń korzystających z energii odnawialnej w całkowitym obrocie Grupy.

Ariston Thermo od lat jest liderem rozwiązań energooszczędnych i chroniących środowisko, z łatwością wpisując się w wymagania Dyrektywy. Z radością łączymy się ze wszystkimi, którzy podzielają tę strategiczną dla świata działalność.