Jak produkty Ariston Thermo wpisują się w regulacje dotyczące ErP?

2014-12-12
Jak produkty Ariston Thermo wpisują się w regulacje dotyczące ErP?_1

Studium przygotowawcze przeprowadzone przez Komi­sję Europejską wykazało, że energia zużywana do celów ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej stanowi około 30% całkowitej konsumpcji energii w Europie. Zostało także ustalone, iż produkcja Eco – przyjaznych produktów grzewczych (spełniających minimalne wyma­gania regulacji) oraz promocja technologii o najwyższej efektywności dla Użytkowników (etykiety energetyczne) przyniosą w 2020 r.:

całkowitą roczną oszczędność energii odpowiadającą 56 milionom ton ropy naftowej

To tak, jakby całkowicie wyłączyć ogrzewanie pomieszczeń i wody w dwóch państwach wielkości Włoch*.

Odpowiada to redukcji emisji równej:

136 milionom ton CO2

To tyle ile absorbuje las o powierzchni ¾ terytorium Polski!*.

Regulacje w zakresie eco-design i etykietowania energe­tycznego kotłów grzewczych, pomp ciepła, urządzeń mi­krokogeneracji, podgrzewaczy wody i zasobników CWU bazują właśnie na tych założeniach. Począwszy od 26 września 2015 r regulacje będą wyma­gać spełnienia minimalnych wymagań dotyczących spraw­ności oraz etykietowania energetycznego tych produktów. Z dumą informujemy, że już spełniamy wszystkie kryteria, a jakość naszych urządzeń od dawna stawia je na pierwszym miejscu wśród produktów energooszczędnych i przyjaznych środowisku.

Ariston Thermo od lat jest liderem rozwiązań energooszczędnych i chroniących środowisko, z łatwością wpisując się w wymagania Dyrektywy. Z radością łączymy się ze wszystkimi, którzy podzielają tę strategiczną dla świata działalność.

„*” – obliczenia własne, na postawie danych Komisji Europejskiej