Poznaj z Ariston Thermo obowiązki producenta i dostawcy wynikające z ErP!

2014-12-12
Poznaj z Ariston Thermo obowiązki producenta i dostawcy wynikające z ErP!_1

Dostawca (w znaczeniu firmy wprowadzającej urządzenie do obrotu na terenie UE) musi zaopatrzyć produkty w:

  • Etykiety energetyczne (jeśli produkt sprzedawany jest jako osobna jednostka)
  • Kartę techniczną (fiche)
  • Etykietę energetyczną systemu (jeśli Dostawca sprzedaje kompletne systemy grzewcze etykietowanie dotyczy zarówno elementów systemu jak i całego systemu, lub jeśli dostawca przewiduje rozbudowanie pojedynczego urządzenia o elementy dodatkowe, tworzące system grzewczy)
  • Kartę techniczną w opakowaniu z wypełnionymi sekcjami dotyczącymi produktu.

Sprzedawcy/dystrybutorzy to w rozumieniu regulacji firmy, które sprzedają, wynajmują, udzielają leasingu lub eksponują produkty na wystawach czy w punktach sprzedaży. Także firmy instalacyjne, serwisowe oraz projektowe mogą przynależeć do tej kategorii. Dystrybutor musi zapewnić:

  • Wystawione urządzenia i ich opakowania muszą być w sposób widoczny oznakowane odpowiednimi etykietami.
  • Jeśli urządzenia są sprzedawane w sposób taki, że Użytkownik nie widzi na ekspozycji produktu i opakowania, wymagane informacje muszą być dołączone do każdego urządzenia podczas sprzedaży.
  • Wszystkie materiały promocyjne zawierające informacje o danym produkcie muszą zawierać informację o jego klasie energetycznej.

ŚWIAT SIĘ ZMIENIA, ARISTON THERMO JEST Z TOBĄ.