ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ | Ariston

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Διάφορες έρευνες της Ε.Ε. σχετικά με τις ανάγκες των κατοικιών για ζεστό νερό καταλήγουν στα εξής 
συμπεράσματα: 


  • Από τη συνολική ενέργεια που καταναλώνει μία μέση κατοικία, το 15% αφορά δαπάνη για το ζεστό νερό οικιακής χρήσης.
  • Η μέση ανάγκη μιας κατοικίας για ζεστό νερό είναι 125 λίτρα την ημέρα στους 50 ⁰C.  
  • H μέση ετήσια κατανάλωση ανά άτομο για ζεστό νερό είναι 735 Kwh.
 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χρειαζόμαστε κατά μέσο όρο 46.625 λίτρα ζεστού νερού το χρόνο για τις 
ανάγκες μας για ντους, πλύσιμο και μαγείρεμα. 
Η ενέργεια που χρειαζόμαστε για να θερμάνουμε το ζεστό νερό υπολογίζεται σε 1865 Kwh / έτος.
Το κόστος της ενέργειας αυτής με τιμή Kwh 0.20€ ανέρχεται στα 373€.  
Είναι όμως αυτό το πραγματικό κόστος που πληρώνουμε;

 
 
Αυτό είναι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στην πηγή της κατανάλωσης. Το πραγματικό κόστος είναι ανάλογο με τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιούμε και τον βαθμό απόδοσής της για την παραγωγή του ζεστού νερού. Ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας που η απόδοσή του είναι 84% (εφόσον συντηρείται), θα χρειαστεί να γράψει στο μετρητή του ηλεκτρικού ρεύματος ετησίως 2.220 kWh για να αποδώσει στο νερό την απαιτούμενη θερμότητα. Συνεπώς, τo κόστος της ενέργειας ανέρχεται πλέον σε 444€ ετησίως.
 
Η καλή πρακτική για εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων είναι η επιλογή του κατάλληλου προϊόντος με βάση την ενεργειακή του κλάση. Όλα τα προϊόντα θέρμανσης νερού φέρουν ενεργειακή σήμανση που ξεκινά από την κλάση C και έχει σαν ανώτερη βαθμίδα την κλάση Α+. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην Ελλάδα ανήκουν στην καλύτερη περίπτωση στην ενεργειακή κατηγορία C, όταν πρόκειται για καινούργιο προϊόν. Αντίστοιχα οι αντλίες θερμότητας που παράγουν ζεστό νερό, ανήκουν στην κατηγορία Α+.
 
Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει τις ετήσιες καταναλώσεις των διαθέσιμων προϊόντων στην αγορά, για μια μέση οικογένεια, μαζί με την ενεργειακή τους κλάση και τον ετήσιο βαθμό απόδοσής τους. 
 


 

Τα αποτελέσματα του πίνακα δείχνουν ξεκάθαρα ότι μια αντλία θερμότητας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και το 75% των χρημάτων που ξοδεύουμε. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα έχουμε μια ωφέλεια της τάξης των 300€ περίπου. Αντίστοιχα, ένας υβριδικός θερμοσίφωνας θα εξοικονομήσει πάνω από το 50% των χρημάτων, και συγκεκριμένα 260€. 
Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η επένδυση σε προϊόντα ανώτερης ενεργειακής κατηγορίας μπορεί να είναι ακριβότερη των συμβατικών αλλά η απόσβεση της επένδυσης επιτυγχάνεται σε 3 - 3.5 χρόνια.  

Επομένως, επενδύοντας σε ένα προϊόν υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εξοικονομώ χρήματα, μειώνω τις εκπομπές των ρύπων και απολαμβάνω την άνεση του διαθέσιμου ζεστού νερού όλο το 24ώρο.  
 
*Επιλεξιμότητα στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». Το πόσο που διατίθεται μέσω του προγράμματος για εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας ΑRISTON NUOS ανέρχεται στο ποσό των 1.500 € με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 85% της αξίας.