ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

13/12/2011
Efficienza e responsabilità: la nostra sfida Green_1

Η μάρκα μας ήταν πάντα συνώνυμη με προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, και υψηλής ενεργειακής  απόδοσης.


Αν η άνεση είναι η καρδιά της φιλοσοφίας μας, η ευθύνη προς το περιβάλλον είναι η σκέψη  που καθοδηγεί τις ενέργειές μας για να το επιτύχουμε.


Όλες οι νέες ιδέες μας και η συνεχής τεχνολογική έρευνα στρέφονται προς την κατεύθυνση της ενεργειακής απόδοσης.


Για παράδειγμα: με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλιακές θερμικές εγκαταστάσεις, με τη χρήση ηλιακής ενέργειας καλύπτουν το 70% της ζήτησης ζεστού νερού και το 20% των αναγκών για θέρμανση χώρου, ενώ οι ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας και οι νέες αντλίες θερμότητας αερίου για θέρμανση χώρων, μεταφέρουν ενέργεια από το περιβάλλον, χωρίς κόστος και με μηδενικές εκπομπές ρύπων, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια και μείωση των εκπομπών CO2 κατά 55%.

Highlights