ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

4/12/2011
ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ_1

Ο στόχος μας; Η μέγιστη άνεση με μηδέν απόβλητα, μόνο οφέλη για εσάς και την οικογένειά σας. Η δέσμευση μας στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη χρήση πιο αποδοτικών τεχνολογιών θα μας οδηγήσει στην  επίτευξη  αυτού του στόχου. Οι λέβητες με τεχνολογία συμπύκνωσης αποτελούν για μας την επόμενη γενιά της άνεσης.


Σε σύγκριση με τους συμβατικούς  λέβητες η γκάμα των προϊόντων της Ariston με τεχνολογία συμπύκνωσης παρήγαγε  μηδενικά απόβλητα και απέφερε μεγάλα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη.


Στην πραγματικότητα ένας συμβατικός λέβητας  παράγει όχι μόνο θερμότητα αλλά και ατμό που συνήθως απελευθερώνεται  μέσω της καμινάδας στον αέρα. Ο ατμός του νερού στο καυσαέριο περιέχει ενέργεια που οι συμβατικοί λέβητες αποτυγχάνουν να ανακτήσουν, και για αυτό διασπείρουν  την ενέργεια που παράγεται κατά την καύση στον αέρα.


Χάρη στην τεχνολογία συμπύκνωσης ο λέβητας συμπύκνωσης  της Ariston συλλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της  λεγόμενης  λανθάνουσας θερμότητας  από τη μετατροπή του ατμοποιημένου νερού  σε υγρό, προθερμαίνοντας  το νερό και οδηγώντας σε εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλές εκπομπές ρύπων.


Ο λέβητας Clas Premium χρησιμοποιεί το φαινόμενο της συμπύκνωσης υπέρ του, με την επαναχρησιμοποίηση της ενέργειας των καυσαερίων και αυξάνοντας την καθαρή θερμογόνο δύναμη φθάνει  σε θερμική απόδοση άνω του 107%.  Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας τα περισσότερα από τα προϊόντα της καύσης, που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία αποβάλλονται μαζί με το νερό της συμπύκνωσης.


Με την τεχνολογία συμπύκνωσης έχετε όλη την ευχαρίστηση της άνεσης.

Highlights