Điều Khoản Sử Dụng

Xin chào mừng bạn đến với website của công ty Ariston Việt Nam. Trước khi sử dụng trang web này, xin bạn vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản sử dụng một cách cẩn thận. Bạn chỉ có thể sử dụng trang web này khi đã đồng ý‎ và chấp thuận với các Điều khoản dưới đây.Về bản quyền

Trang web này thuộc quyền sở hữu của Ariston Việt Nam. Tất cả nội dung, tài nguyên trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền, và các luật lệ áp dụng với từng quốc gia trên thế giới. Tất cả các tài liệu và thông tin trên trang web này không nhằm mục đích kinh doanh; chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân. Bất kỳ cách sử dụng và hình thức khác như sao chép, sửa đổi, tái xuất bản, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào, bao gồm văn bản, hình ảnh hay âm thanh, với mục đích thương mại hay công cộng đều không được cho phép nếu không có sự chấp thuận của Ariston Việt Nam.

 

Về các thông tin bạn gửi lên trang web

Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của người dùng; điều đó có nghĩa Ariston Việt Nam sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

 

Về các kết nối ngoài

Trang web này có thể có những đường dẫn đến các trang web khác. Đó là những công ty hay tổ chức mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm. Ariston Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc bất kỳ cam kết nào khác về bất kỳ trang web nào không phải của Ariston Việt Nam hay bất kỳ tài nguyên nào của bên thứ ba có thể được truy cập từ, hoặc được liên kết với bất kỳ trang web nào của Ariston Việt Nam. Một đường link đến một trang web không phải của Ariston Việt Nam không hàm ý rằng Ariston Việt Nam bảo trợ cho nội dung hoặc việc sử dụng những trang web hoặc chủ sở hữu trang web đó. Ngoài ra Ariston Việt Nam từ chối mọi trách nhiệm về nội dung về các trang web nào khác được kết nối đến trang web của công ty. Bạn phải chấp nhận mọi rủi ro khi truy cập đến bất kỳ các trang web khác, kể cả khi bạn biết được về các bên đó (và sử dụng một đường link đến các bên đó) từ một trang web của Ariston Việt Nam. Do đó, bạn hiểu và đồng ý rằng, Ariston Việt Nam không chịu trách nhiệm về những trang web hay tài nguyên bên ngoài đó, và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, dịch vụ, sản phẩm hoặc tài liệu nào nằm trên hoặc sẵn có từ các trang web hoặc tài nguyên đó.

Ariston Việt Nam sẽ không chấp nhận kết nối từ bất cứ trang web nào có thể gây ảnh hưởng đến thương hiệu, danh tiếng và thiện ‎chí của Ariston cũng như các sản phẩm Ariston. Ariston Việt Nam có toàn quyền từ chối kết nối bất cứ lúc nào, với bất kỳ l‎ý do nào.