Hệ thống website Ariston - nền tảng cho thương hiệu toàn cầu

28/01/2013
Hệ thống website Ariston - nền tảng cho thương hiệu toàn cầu_1

Ariston tiếp tục phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu thông qua việc nâng cấp trang web của mình. Chỉ sau vài tháng ra đời trang web thí điểm tại Ý, hệ thống trang web mới đã được nhân rộng và sử dụng trên 21 quốc gia với ứng dụng mới cho phép cập nhật thông tin từ nhiều thị trường khác nhau bằng một sự liên kết sáng tạo. Thông qua liên kết này, chỉ cần bạn truy cập vào địa chỉ trang web - www.ariston.com - ngay lập tức IP máy chủ sẽ được tự động nhận diện và chuyển đường dẫn đến đến ngay trang web của thị trường quốc gia mà bạn đang hiện diện. Ứng dụng này được tạo nên nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng trong việc tìm kiếm các thông tin về nhãn hiệu, sản phẩm và dịch vụ Ariston một cách đơn giản, thú vị và trực quan.

Thông Tin Nổi Bật