Ariston Toàn Cầu

Thiết kế của Ariston qua nhận định của Umberto Palermo
03/01/2012
Thiết kế của Ariston qua nhận định của Umberto Palermo
Trò chuyện với Biên Tập tạp chí Up Design Umberto Palermo, người thiết kế ra những sản phẩm bắt mắt nhất của Ariston. Xem Thêm
Thông Tin Nổi Bật