Ariston Toàn Cầu

Năng lượng tái tạo cho Thể thao
28/09/2011
Năng lượng tái tạo cho Thể thao
Chúng tôi đã cho lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và hệ thống làm nóng bằng công nghệ ngưng tụ tại sân vận động Ploiesti. Xem Thêm
Thông Tin Nổi Bật