Kotly pre vysoký výkon

2.12.2015

Výsledkom uskutočnených opatrení je výrazné zníženie emisií C02 o cca 18 t/rok a úspora energie 316 Gj/rok. Namiesto starších, menej efektívnych, vstavaných kotlov tu bola nainštalovaná kaskáda 3 kotlov GENUS PREMIUM EVO HP 65 kW s celkovým výkonom 172 kW, vrátane konštrukčných a regulačných prvkov Ariston. Inštaláciu zrealizovala spoločnosť Rely-SH s.r.o. z Peček. Pán Ing. Miroslav Šiler, konateľ spoločnosti, hodnotí inštaláciu takto: „Montáž kaskády prebehla bezproblémovo a rýchlo. Kotly majú jednoduché a intuitívne ovládanie, čo je výhodou pri nastavení a obsluhe systému“.

Informácie o rade kotlov GENUS PREMIUM EVO HP nájdete tu.

kaskáda kotlov (vľavo Ing. Miroslav Šiler, konateľ spoločnosti Rely-SH, vpravo Andrea Monte Guarnieri, regionálny riaditeľ spoločnosti Ariston)
informácie o projekte

objekt školy v Semicích po rekonštrukcii

Highlights