„Velis sjećanja“ video osvojio nagradu na Movi&Co natjecanju.

21.1.2013

Ariston je osvojio važnu nagradu Movi&Co drugu godinu za redom. Novi video „Velis sjećanja“ je napravila Alessandra Rosso, a video je osvojio drugu nagradu od 27. Trenutno u svojoj devetoj inačici, Movi&Co najtecanje otvoreno je za mlade ljude između 18 i 35 godina.

Na nagradnoj ceremoniji, 13.12. u Triennale di Milano je bio i Aristonov brend menadžment, koji je čestitao mladoj umjetnici na uspješnom predstavljanju našeg najpoznatijeg proizvoda