IZAZOV ARISTON COMFORT CHALLENGE

11.2.2018
IZAZOV ARISTON COMFORT CHALLENGE_1
IZAZOV ARISTON COMFORT CHALLENGE
Neki izazovi nisu namenjeni svima.
Izazov Aristonov je omogućiti komfor svuda, čak i na najnegostoljubivijim mestima.

Izazov Ariston Comfort Challenge je putovanje koje će promeniti izgled posećenog mesta. Da bismo ostvarili taj izazov, tražimo Aristonove profesionalce iz celog sveta koji moraju da ispunjavaju određene uslove. Tražimo profesionalce koji nisu samo dobri u svom poslu, nego su i hrabri, izdržljivi i puni avanturističkog duha. Samo će jedan od nekoliko odabranih dobiti priliku da učestvuje u legendarnoj misiji.

Izazov Ariston Comfort Challenge omogućiće tom neverovatnom timu da poseti čudesno, izuzetno i nepredvidivo mesto.
Jeste li dovoljno sposobni i hrabri da učestvujete u izazovu?

MISIJA ČEKA NA VAS
Kliknite ovde da biste saznali više i učestvovali