Szkolenia | Ariston

Szkolenia

Ariston Thermo oferuje konkretne programy szkoleniowe, zarówno dla obecnych jaki i przyszłych serwisantów i instalatorów, które pomagają w podnoszeniu kwalifikacji i zaznajamianiu się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi. Inwestycja w rozwój zawodowy to tworzenie wartości dodanej, pomocnej profesjonalistom w każdym dniu pracy z naszymi produktami. Skoncentrowaliśmy się na szkoleniach, ponieważ wierzymy, że na konkurencyjnym rynku, specjalizacja technologiczna jest podstawową siłą do poprawy wyników sprzedaży. Z Ariston Thermo, “wiedza” oznacza “sukces”.