"POMPY NUOS TYPU POWIETRZE-WODA FIRMY ARISTON" Napisali o nas: Systemy Instalacyjne 10.2012

2012-10-01
"POMPY NUOS TYPU POWIETRZE-WODA FIRMY ARISTON" Napisali o nas: Systemy Instalacyjne 10.2012_1

Artykuł POMPY NUOS TYPU POWIETRZE-WODA FIRMY ARISTON

POMPY NUOS TYPU POWIETRZE-WODA FIRMY ARISTON

SYSTEMY INSTALACYJNE (2012-10-01), Str.: 32

Najpopularniejszą w ostatnim czasie alternatywną technologią pozyskiwania energii cieplnej jest solarotermia, służąca do podgrzewu c.w.u. Jednak z racji łatwości montażu i coraz lepszych wydajności, a także powszechnej dostępności źródła ciepła, jakim jest powietrze, na znaczeniu zyskują pompy powietrze-woda. Firma Ariston wprowadza na rynek nową serię tych urządzeń, o nazwie Nuos.

 

Szacuje się, że już za kilka lat udział pomp ciepła w nowo wznoszonych budynkach wyniesie nawet 50%, ze względu na ich wysoką efektywność i dużo niższe zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi podgrzewaczami. Istotną rolę w tej przemianie mogą odegrać pompy powietrze-woda, których stosowanie staje się coraz bardziej opłacalne. Z 1 kW energii elektrycznej pobieranej przez wentylator i sprężarkę zamontowane w pompie można uzyskać prawie 4 kW energii do podgrzewu c.w.u., co jeszcze kilka lat temu nie było możliwe. Współczesne pompy powietrze-woda wyróżnia ponadto szeroki zakres temperaturowy, dzięki czemu potrafią pracować nawet w warunkach zimowych. Skutkuje to ich większym uniezależnieniem od warunków atmosferycznych i wydłużeniem czasu, w którym urządzenie produkuje darmową energię.

 

Pompy powietrze-woda Nuos

Przy projektowaniu budynków rzadko jeszcze zwraca się uwagę na stworzenie odpowiednich warunków pod kątem pozyskiwania energii odnawialnych. Dla przykładu optymalna praca układu solarnego jest uzależniona od nachylenia połaci dachowej pod kątem 45°C w kierunku południowo-zachodnim, zaś pompy gruntowe wymagają odpowiedniego podłoża i ilości miejsca. W przypadku pomp powietrze-woda źródłem jest wszechobecne powietrze, którego zasoby są nieograniczone. Jego łatwa dostępność sprawia, że urządzenia te wyróżnia prostota montażu i bezproblemowość eksploatacji, a także nie wymagają istotnych zmian konstrukcyjnych w budynku. Pompy powietrze-woda NUOS firmy Ariston to urządzenia w standardzie plug&play, które mogą być montowane na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Podstawową kwestią, jaką należy wziąć pod uwagę przy montażu pompy ciepła jest ilość miejsca i ewentualnie funkcje pomieszczenia, w którym ma się znaleźć urządzenie. Modele dobiera się podobnie jak zasobniki ciepłej wody użytkowej, w przeliczeniu na ilość osób i dzienne zapotrzebowanie. W zależności od sytuacji można dobrać wersję monoblok lub split. Druga z nich składa się z dwóch jednostek – wewnętrznej oraz zewnętrznej ze sprężarką i wentylatorem. Zaletą takiego rozwiązania jest bezgłośne działanie i kompaktowe rozmiary, dlatego może być swobodnie montowane nawet w pomieszczeniach sąsiadujących z sypialnią czy salonem. Natomiast wersje monoblok najlepiej instalować w strefach nieużytkowanych na co dzień, choć poziom emisji hałasu podczas pracy został obniżony nawet do 34 dB. Taka wartość nie wywołuje dyskomfortu. W zależności od indywidualnego projektu urządzenie może również działać jak klimatyzator, schładzając pomieszczenie, w którym się znajduje. Dostępne są również pompy przygotowane do pracy w warunkach zewnętrznych. Technologia ta nie wymaga ponadto wymiany czynnika, jak w przypadku np. urządzeń glikolowych. Konserwacja pompy ciepła ogranicza się jedynie do czyszczenia skraplacza.

 

Wydajność

Przez długi czas pompy powietrze-woda były uważane za nieefektywne. Pracowały tylko w dodatnich temperaturach i łatwo ulegały zaszronieniu. Obecnie są stosowane przede wszystkim do współpracy z kotłami gazowymi, jednak mogą z powodzeniem stanowić samowystarczalne źródło ciepłej wody przez cały rok, jeśli są zaopatrzone w zintegrowaną grzałkę. W ciągu kilku ostatnich lat wyraźnie zwiększyły się wydajności i zakresy pracy temperatur powietrza zewnętrznego. Dla przykładu pompy NUOS EVO FS przy temperaturze +20°C osiągają współczynnik COP równy 3,7, a więc zbliżony do urządzeń typu glikol/woda. Oznacza to, że na każdy kilowat zużyty przez urządzenie przypada 3,7 razy tyle energii do podgrzewania c.w.u. Urządzenie to jest dużo efektywniejsze w porównaniu np. do tradycyjnych elektrycznych podgrzewaczy, których współczynnik COP wynosi 1. Co więcej urządzenia nowych generacji zapewniają wysokie parametry efektywności również w ujemnych temperaturach, a także mogą podgrzewać wodę nawet do 62°C, również w czasie umiarkowanych temperatur zimowych działając w trybie pompy ciepła. Pompy stojące z serii NUOS EVO FS 300 mogą pracować przy temperaturze powietrza do -7°C. W praktyce grzałka wspomaga działanie pompy ciepła tylko w kilku najzimniejszych tygodniach roku. Rosnące wydajności i zmniejszony pobór prądu elektrycznego to zasługa szeregu ulepszeń konstrukcyjnych, jak na przykład modulowana praca wentylatora i aerodynamiczne kształty łopat, które redukują opory powietrza, co wpływa także na sprawniejszy transport czynnika grzewczego.

 

Opracowanie na podstawie materiałów firmy Ariston