Adatvédelem

A weboldalt, az Ariston Thermo Hungária Kft., 1135 Budapest Hun u. 2. Telefon / Fax: (1) 237 1110, E-mail: info@aristonfutes.hu, a továbbiakban Üzemeltető működteti. Ez a weboldal széleskörű információ hozzáférést tesz lehetővé az Üzemeltető által gyártott illetve forgalmazott termékekről és az Üzemeltető tevékenységeiről. Ezen információkat ajánljuk professzionális felhasználók számára is (például újságíróknak, pénzügyi elemzőknek és befektetőknek). Az alábbi Felhasználási feltételek a Weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön a Weboldal használatával elfogad. Szellemi tulajdon: A weboldalon megjelenő védjegyek, logók és szolgáltatási jelzések ("védjegyek") az Üzemeltető, annak leányvállalatai vagy más felek tulajdonát képezik. A felhasználók az Üzemeltető vagy a Védjegytulajdonos harmadik fél írásos engedélye nélkül semmilyen Védjegyet nem használhatnak fel semmilyen célra, többek között tilos a más lapokon Meta tagként való felhasználás . A teljes weboldal szerzői jogvédelem, valamint a szerzői jogra vonatkozó törvények és egyezmények rendelkezéseinek védelme alatt áll. A weboldal használói személyes használatra, nem kereskedelmi felhasználásra letölthetik a weboldalon található bármely anyagot, illetve kinyomtathatnak abból egy példányt feltéve, hogy az anyagokat semmilyen módon nem módosítják, nem változtatják meg , továbbá nem törlik, illetve nem változtatják meg a szerzői jogra illetve védjegyre vonatkozó közlést. A weboldalon található összes anyag csak törvényes célra használható. A felhasználóknak tilos az anyagokat módosítani, lemásolni, terjeszteni, továbbadni, feltüntetni, közzé tenni, eladni, azok használatát engedélyezni, azok alapján más műveket létrehozni vagy a weboldalon rendelkezésre álló tartalmat vagy információt kereskedelmi és nyilvános célra használni az Üzemeltető kifejezett írásos beleegyezése nélkül. A Weboldalról tartalmat átvenni kizárólag a Weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a Weboldalra való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti. Az Üzemeltető teljes mértékben fenntartja a jelen weboldalról letöltött összes anyag tulajdonjogát és az azokhoz fűződő szellemi tulajdonjogokat. Az Üzemeltető szívesen fogad a weboldalon keresztül a felhasználóktól üzeneteket. A személyes adatokat (például az Ön neve és email címe leszámítva azonban az Üzemeltető vagy leányvállalatai számára ezen a weboldalon át benyújtott információk az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezik, és NEM minősülnek bizalmas információknak. Üzemeltető nem fogad beadványokat bizalmasan, illetve titkossági vagy bizalmi viszony alapján. Üzemeltető korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül tetszőleges célra használhatja fel a beadványokat. Jogosulatlan vagy a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások esetén az Üzemeltető jogosult a jogsérelem jellegének megfelelő eljárást megindítani. Személyes adatok: Az Üzemeltető a személyes adatok kezelése, feldolgozása során a hatályos magyar és közösségi adatvédelmi jogszabályok, illetőleg magyar kormányzati ajánlások alapján a 1992. évi LXIII. törvény előírásait betartva jár el. A weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül - jogszabályi kötelezettség hiányában - harmadik személyeknek nem adja át. Az Üzemeltető tiszteletben tartja weboldala látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait, és kizárólag az adatkezelésre, adatfelhasználásra (annak módja, célja, időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre) vonatkozó tájékoztatást követően, abban az esetben tárolja személyes adatait, amennyiben a látogató azt önként adta meg, illetőleg amennyiben az a Weboldal útján nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. A látogató írásban jelezheti az Üzemeltető felé, hogy személyes adatainak törlését kéri, ebben az esetben az Üzemeltető ezen adatokat köteles megsemmisíteni - amennyiben az adatkezelés nem az Üzemeltető jogszabályban rögzített kötelezettsége. Amennyiben a látogató olyan személyes adat törlését kéri, amely valamely szolgáltatás igénybevételének feltétele, úgy a személyes adat törlésével egyidejűleg elveszti jogosultságát az adott szolgáltatás igénybevételére. A Weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről napló file készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a napló file egyes esetekben személyes adatnak minősülhet. Felelősség: Az Üzemeltető célja a pontos, naprakész információszolgáltatás, azonban nem zárja ki a véletlen hibázás vagy a mulasztás lehetőségét. Az ezen a weboldalon található információk csak tájékoztatás céljára szolgálnak, azokért semmilyen garanciát az Üzemeltető nem vállal. A weboldalon található információk tartalmazhatnak tipográfiai hibákat, műszakilag pontatlan adatokat vagy egyéb hibákat, és külön értesítés nélkül bármikor változhatnak. Az Üzemeltető a folyamatos termékfejlesztés politikáját követi, és fenntartja a termékek külön értesítés nélküli továbbfejlesztésének vagy megváltoztatásának jogát. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem minden jellemző található meg az összes bemutatott terméken. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen garanciát a jelen weboldalon keresztül elért olyan honlapokért, amelyeket nem az Üzemeltető és annak leányvállalatai tartanak fenn, irányítanak illetve hoztak létre. Az Üzemeltető nem támogatja ezeket a honlapokat, és nem felel azok tartalmáért. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár. Egyéb: A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási feltételek a weboldalon történő közzététel napján lépnek hatályba. © Copyright 2017 Ariston Thermo Hungária Kft . Minden jog fenntartva.