1936ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A VÉGFELHASZNÁLÓKKAL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ 2016/679 (EU) RENDELET ("GDPR") 13. CIKKELYE ALAPJÁN

ADATKEZELŐ

Ariston Thermo Hungária Kft.
1135 Budapest, Hun utca 2.
T. +36 1 237-1110; Fax: +36 1 237-1111
Adószám: 12942091-2-41
(“Vállalat”).

KEZELÉSI CÉLOK

KEZELÉS JOGI ALAPJA

SZEMÉLYES ADATOK MEGTARTÁSI IDEJE

Az Ön által megadott, az online konfigurátor által összegyűjtött formanyomtatvány adatait és/vagy navigációs adatokat a Vállalat annak érdekében kezeli, hogy az Ön kérdéseire, kéréseire a termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatban választ adjon Olyan megállapodás végrehajtása, amelyben a Felhasználó részes fél Az ilyen adatokat egy évig kerülnek tárolásra, a kérések elküldéséhez szükséges becsült időnek megfelelően. Ezt követően az adatai megsemmisítésre vagy anonimizálásra kerülnek.
Biztonsági és informatikai erőforrások kezelése (mentés, visszaállítás stb.) Törvényes érdek (szolgáltatásmenedzsment, szervizgarancia) Az ilyen adatokat egy évig kerülnek tárolásra, a kérések elküldéséhez szükséges becsült időnek megfelelően. Ezt követően az adatai megsemmisítésre vagy anonimizálásra kerülnek.
Az Ön által a formanyomtatványon benyújtott adatokat az Ön korábbi beleegyezése alapján közvetlen marketing céljából kezeljük: például levelezés - az automatikus (pl. Sms, mms, e-mail, közösségi hálók, azonnali üzenetküldő alkalmazások) és a hagyományos (például call centerek és postai levelezés) módokon történő kapcsolattartás - a vállalat által kínált szolgáltatás/termékkel kapcsolatos promóciós és kereskedelmi kommunikáció, illetve a vállalati események hirdetése, valamint az ügyfelek elégedettségi szintjének felderítése, a piaci vizsgálatok lebonyolítása és statisztikai elemzések céljából. Hozzájárulás (nem kötelező és bármikor visszavonható) Személyes adatok és elérhetőségi adatok: a jóváhagyás visszavonásáig

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

Az adatgyűjtési űrlapon csillaggal (*) megjelölt adatok megadása elengedhetetlen ahhoz, hogy Önt ellássuk a kért információkkal; ezért amennyiben ezen adatokat nem adja meg, úgy az Ön kérelme nem kerülhet elküldésre a Vállalat számára

ADATOK CÍMZETTJEI

Adatait az adatkezelőként eljáró külső alanynak is megadhatjuk, (pl. Hatóságoknak, felügyeleti és ellenőrző szerveknek és bármely, az adatok lekérdezésére jogosultnak tekinthető személyeknek) vagy a Vállalat nevében eljáró, felelősként kijelölt külső személy jogosult feldolgozni, akinek a részére megfelelő operatív utasításokat adtunk. Az ilyen személyek alapvetően a következő kategóriákba sorolhatóak:
  • Vállalat honlapjának kezelésével és/vagy karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások végrehajtása;
  • Ügyfélszolgálat - A különböző csatornákon keresztül ügyfélszolgálatot kínáló társaságok (online chat, call center stb.)

ADATKEZELÉSRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

A Vállalat alkalmazottai azon adatokat kezelhetik, amelyek munkakörükhöz a fent megjelölt célokkal összefüggésben kapcsolódik, további amelynek kezeléséhez Ön hozzájárult és amelyre vonatkozóan megfelelő végrehajtandó utasításokat kaptak

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Az adatok nem kerülnek továbbításra az Európai Unión kívülre.

FELHASZNÁLÓI JOGOK - AZ ELLENŐRZÉSI HATÓSÁG ELŐTTI ELJÁRÁSOK

A felhasználó az Ariston Thermo Hungária Kft.-vel hagyományos levélben levelezési címen (1135 Budapest, Hun utca 2.), telefonon (+36 1 237-1110), e-mail-en (…@…), illetve hitelesített e-mail-en (…@…) útján léphet kapcsolatba annak érdekében, hogy hozzáférjen a kapcsolódó adataihoz, adatai törlését, a pontatlan adatok módosítását, a hiányos adatok integrálását, a kezelés korlátozását kérje a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben, valamint egyedi helyzethez kapcsolódó okból kifolyólag a kezeléssel szemben olyan esetekben, amikor az adatkezelő érdekeltségét legitimálták
Ezen felül a felhasználók abban az esetben, ha a kezelés hozzájáruláson vagy megállapodáson alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosultak arra, hogy strukturált formában, általános használatra és automatikus értesítéssel olvashatók legyenek, az adatok, valamint technikailag lehetővé teszi az ilyen adatok más adatkezelőhöz való továbbítását akadályok nélkül.
A felhasználóknak jogukban áll követelést benyújtani a illetékes ellenőrző hatóságnál abban a tagállamban, amelyben rendszerint élnek vagy dolgoznak, vagy abban az államban, amelyben az állítólagos jogsértés történt
A felhasználóknak jogukban áll bármikor visszavonni a marketing célú hozzájárulásukat, valamint tiltakozni az ugyan ezen célból történő adatkezelés ellen. Biztosítva annak a lehetőségét, hogy a felhasználó, aki a fent említett célokkal összefüggésben kizárólag hagyományos módokon szeretne kapcsolatban maradni, jogosult csak az automatikus módokon történő kommunikáció ellen tiltakozni.

FELHASZNÁLÓ BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA

Tudomásul vettem a fent említett Adatvédelmi Nyilatkozatot, tudatában vagyok annak, hogy a beleegyezésem nem vagyok köteles megadni, és bármikor visszavonhatom. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Ariston Thermo Hungária Kft. az adataimat közvetlen marketing célokra is felhasználhassa a fent említettek szerint: kereskedelmi/promóciós