ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

28/9/2011
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ_1

Μετατρέψαμε  το στάδιο "Oana Ilie" στην πόλη Ploiesti της Ρουμανίας στο πρώτο οικολογικό στάδιο της χώρας.


Στο κτίριο, που εγκαινιάστηκε στις 28 Σεπτέμβριου του περασμένου έτους , τοποθετήθηκε μια πλήρης ηλιακή εγκατάσταση και ένα καινοτόμο σύστημα λεβήτων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία συμπύκνωσης, τα οποία καλύπτουν σχεδόν τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου.


Η χρήση της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας μπορεί να καλύψει μέχρι και το 70% των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης, ενώ το σύστημα λεβήτων που εγκαταστάθηκε αξιοποιώντας   την τεχνολογία συμπύκνωσης εξασφαλίζει  μια έξοδο ενέργειας ύψους  245 kW.


Με την εγκατάσταση του ηλιακού συστήματος και του συστήματος λεβήτων με την τεχνολογία συμπύκνωσης έχουμε επιβεβαιώσει, στη Ρουμανία, τη δέσμευσή μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ανάπτυξη εξελιγμένων προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία μπορεί να τεθεί και στην υπηρεσία του αθλητισμού.

Highlights