ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ CAMPING ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ

18/4/2012
ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ CAMPING ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ_1

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο τέλος Ιουνίου ηλιοθερμική εγκατάσταση ισχύος 112 Κw στο camping του Αριστοτελείου πανεπιστημίου στη Σίβηρη της Χαλκιδικής.


Για το έργο χρησιμοποιήθηκαν 64 συλλέκτες SYS 2,5 με εναλλάκτες σε διάταξη σερπαντίνας της Ariston Thermo, εγκατεστημένοι σε δύο κεντρικούς κλάδους των 32 συλλεκτών και χωρισμένοι σε σειρές των 8. Η συνολική μεικτή επιφάνεια των συλλεκτών είναι 160 m2 και η ισχύς τους 112 Kw.


To πεδίο συλλεκτών θα παράγει ωφέλιμη ηλιακή ενέργεια που ανέρχεται στις 52,41 MWH, εξοικονομώντας 5,4 m3 πετρελαίου,  ενώ η αποφυγή εκπομπών CO2 ανέρχεται στα 14.300 κg CO2.


Για την αποθήκευση της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας χρησιμοποιήθηκαν 4 ηλιακοί κύλινδροι των 2.000 λίτρων σε παράλληλη σύνδεση, ενώ για την ολοκλήρωση του συστήματος 2 κύλινδροι των 1000 λίτρων σε σειρά με τους ηλιακούς τροφοδοτούμενοι από λέβητα πετρελαίου 200 Kw.


Η ηλιοθερμική εγκατάσταση θα καλύπτει το 45 – 50 % της συνολικής ζήτησης, διατηρώντας καλό βαθμό απόδοσης και σχεδιάστηκε έτσι λόγω του σχετικά μικρού χρονικού διαστήματος λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Highlights