ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | Ariston

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
NIMBUS M & S NET


ΝΕΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ARISTON THERMO

  • Τα συστήματα αντλιών θερμότητας της Ariston έχουν σχεδιαστεί ώστε να ικανοποιούν όλες τις μελλοντικές απαιτήσεις του ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων.
  • Η δυνατότητα εκμετάλλευσης της περίσσειας ενέργειας που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι μία από τις προηγμένες λειτουργίες της σειράς Nimbus NET και γίνεται μέσω του προηγμένου λογισμικού της Ariston Thermo.
  • Η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για NET METERING είναι το μέλλον και ο συνδυασμός τους με αντλίες θερμότητας εκτοξεύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Στην Ελλάδα, από τον Ιούλιο του 2017, με την απόφαση Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 της 12ης Ιουλίου 2017 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος Οικοδομικός κανονισμός ο οποίος επιβάλλει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακά θερμικά συστήματα, αντλίες θερμότητας) για την κάλυψη αναγκών οικιακού ζεστού νερού, όπως επίσης καθορίζει και τα πρότυπα αποδόσεων των συσκευών θέρμανσης και ΖΝΧ με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση. Πριν την ικανοποίηση της συμμετοχής των παραπάνω για την κάλυψη των τελικών ενεργειακών αναγκών, πρέπει να είναι τηρείται η υποχρεωτική ποσόστωση για την παραγωγή ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον 60% στα νέα κτίρια. Η αντλία θερμότητας, που μπορεί να συνδυαστεί και με ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, υπερτερεί έναντι άλλων λύσεων για την κάλυψη της απαίτησης αυτής, που σχετίζεται με την παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης.

 
NIMBUS NET ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  
Η αντλία θερμότητας Nimbus NET μπορεί να αλληλοεπιδράσει με φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή θερμότητας, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή παρουσία δωρεάν παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος. Η λειτουργία φωτοβολταϊκού δρα σε λειτουργία ΖΝΧ, μόνο σε ένα σύστημα εξοπλισμένο με μπόιλερ. Ο σκοπός της λειτουργίας είναι να συσσωρεύσει την πρόσθετη ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα με τη μορφή θερμικής ενέργειας στο μπόιλερ ζεστού νερού. Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει αίτημα για την θέρμανση του μπόιλερ καθώς και η θερμοκρασία χώρου έχει ικανοποιηθεί, είναι εφικτή η συσσώρευση πρόσθετης ενέργειας στο μπόιλερ, αυξάνοντας τη θερμοκρασία ρύθμισης μέχρι και σε μία μέγιστη τιμή των 20°C. Η αντλία θερμότητας θα θερμάνει εκ των υστέρων το μπόιλερ χάρη  στα φωτοβολταϊκά.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η ενεργοποίηση του λειτουργίας φωτοβολταϊκού λαμβάνει χώρα με τη βοήθεια μιας επαφής 230 Vac που υπάρχει στη πλακέτα της αντλίας θερμότητας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η προετοιμασία ενός μετατροπέα ή σε κάθε περίπτωση μια εξωτερική συσκευή που είναι σε θέση να απελευθερώσει ένα σήμα, κατά την υπέρβαση μίας τιμής κατωφλίου ισχύος που είναι χρήσιμες για την εγκατεστημένη αντλία θερμότητας.

ΟΦΕΛΗ

Με την ενεργοποίηση του σήματος στην είσοδο της αντλίας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, η αντλία θερμότητας ξεκινά έναν κύκλο θέρμανσης του νερού χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από το φωτοβολταϊκό. Με τον τρόπο αυτό θερμαίνεται το δοχείο ζεστού νερού χρήσης ή ένα ενδιάμεσο δοχείο αποθήκευσης ενέργειας μετατρέποντας την περίσσεια ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα σε χρήσιμη θερμική ενέργεια για την κατοικία. Συνεπώς επιτυγχάνεται η βέλτιστη εξοικονόμηση, η πλήρης εκμετάλλευση της επένδυσης και μεγαλύτερη μείωση εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα.


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


Η Nimbus NET είναι η πρόταση της Ariston για θέρμανση και ψύξη, με δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με έλεγχο DC-Inverter π
ροοδευτική εκκίνηση και διαμόρφωση PAM και PWM, το οποίο επιτρέπει στον Δίδυμο Περιστροφικό Συμπιεστή, μια συνεχή διαμόρφωση εξασφαλίζοντας πρότυπες υψηλές αποδόσεις σε όλες τις καταστάσεις.
Το πεδίο λειτουργίας της αντλίας θερμότητας το χειμώνα φθάνει μέχρι την εξωτερική θερμοκρασία των -20°C, με θερμοκρασίες προσαγωγής νερού έως +60°C, το καλοκαίρι, η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας +43°C, με θερμοκρασίες κρύου νερού, έως και +7°C.
Το ευρύ φάσμα των συσκευών κλιματικής θερμορύθμισης (περιλαμβάνει τον Sensys, τον διαχειριστή διαμόρφωσης του συστήματος και τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας και προαιρετικά τους αισθητήρες δωματίου) χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των Nimbus ΝΕΤ και για την προσωποποίηση της διαχείρισης της άνεσης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
 
Οι αντλίες θερμότητας είναι σήμερα ένα από τα πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά συστήματα  προκειμένου να επιτευχθεί μια μεγάλης κλίμακας εξοικονόμηση ενέργειας με σεβασμό στο  περιβάλλον. Επιτυγχάνουν επίσης πιστοποιήσεις A+++ (θερμό κλίμα), την υψηλότερη  ενεργειακή κλάση σύμφωνα με τους κανονισμούς ErP.
Συνεπώς, η Nimbus NET είναι η ιδανική πρόταση για κάθε είδους οικιστική και εμπορική  εφαρμογή, νέων ή υφιστάμενων κατασκευών, για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού  οικιακής χρήσης ή / και ψύξης, με εγκαταστάσεις δαπέδου, με σώματα ή fan coil. 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Όλη η γκάμα Nimbus NET ελέγχεται από μακριά μέσω της εφαρμογής Ariston NET, όχι μόνο από τους πελάτες σου, αλλά και από το Εξειδικευμένο Κέντρο Εξυπηρέτησης (υπογράφοντας συμβόλαιο συντήρησης). Είναι επίσης δυνατή η άμεση διαχείριση της άνεσης με τη φωνή, χάρη στην ενσωμάτωση με το σύστημα ‘smart home’ του Google Assistant.
 
100% MADE IN ARISTON
H τεχνολογία αναπτύσεται εξολοκλήρου στην Ιταλία από μία ομάδα Ιταλών ερευνητών. Μία τεχνολογία 100% Made in Ariston.
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Η ποιότητα των αντλιών θερμότητας Nimbus NET είναι πιστοποιημένη από τους Ιταλικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς πιστοποίησης όπως το Eurovent και το ICIM, το οποίο κυκλοφόρησε το HP Keymark.
 
ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ -7°C
Η απόδοση των αντλιών θερμότητας Nimbus NET ορίζεται στους -7°C: από το όνομα μπορεί κανείς να γνωρίζει την ονομαστική θερμική ισχύ στη θέρμανση που παρέχεται στους -7°C, δηλαδή όταν οι απαιτήσεις θερμότητας είναι πολύ υψηλές.
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΕΚΟΡ
Οι αντλίες θερμότητας Nimbus NET έχουν υψηλές αποδόσεις και στη θέρμανση και στην ψύξη. Ακόμη και σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες και σε υψηλές θερμοκρασίες προσαγωγής, η απόδοση είναι βέλτιστη και επιτρέπει την παροχή μέγιστης θερμικής ισχύος πολύ υψηλότερη από την ονομαστική.


ARISTON THERMO SERVICE

SERVICE ΠΡΩΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το μοντέλο SERVICE της Ariston Thermo έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό σε όλους τους πελάτες της.
 
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ARISTON THERMO
Τα γνήσια Ανταλλακτικά Ariston Thermo κατασκευάζονται και ελέγχονται προκειμένου να διατηρούν την καλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία του προϊόντος Ariston Thermo που διαθέτετε. Μόνο η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών θα διατηρήσει το σύστημά σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και θα βρίσκεστε σε συμμόρφωση προς τις νομικές και εγγυητικές απαιτήσεις.
 
ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μπορείτε να είστε ήσυχοι πως επεκτείνετε τη ζωή και αυξάνετε την ασφάλεια του προϊόντος σας και ότι σε περίπτωση που προκύψει οτιδήποτε, θα αντιμετωπιστεί γρήγορα και με επαγγελματισμό.