ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

18/6/2015
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ_1
Χάρη στη μείωση των εκπομπών επιβλαβών αερίων,οι λέβητες συμπύκνωσης είναι ένα βήμα πιο κοντά στη μείωση της αστικής ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι παραδοσιακοί λέβητες, στην πραγματικότητα, παράγουν αέρια καύσης όπως το διοξείδιο του άνθρακα και τα οξείδια του αζώτου, τα οποία είναι αποτελούν τις κύριες αιτίες του φαινομένου του θερμοκηπίου, της όξινης βροχής και συμβάλουν στη ρύπανση των σωματιδίων στον αέρα των πόλεων μας.

Η θέρμανση με συμπύκνωση αλλάζει το μέγεθος σημαντικά αυτού του είδους των εκπομπών, χάρη στη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, που λαμβάνεται από την ανάκτηση της λανθάνουσας θερμότητας, ή της  θερμότητας που διαφορετικά θα χάνονταν μέσα στον καπνό. Στην πραγματικότητα, η λανθάνουσα θερμότητα συμπύκνωσης του υδρατμού που περιέχεται στα αέρια καύσεως, ανακτάται αντί να μεταφέρεται προς τα έξω, όπως στους παραδοσιακούς λέβητες.

Επιλέξτε ένα λέβητα συμπύκνωσης με τον ποίο δε θα υιοθετήσετε μόνο τη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά θα έχετε σημαντική  εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας, αλλά και θα συμβάλλεται  ουσιαστικά στη διατήρηση του πλανήτη μας.

Highlights