Kotlíkové dotace

28.11.2015

Cílem dotačního programu MŽP „Kotlíkové dotace” je snížit znečišťování ovzduší. Kotlíkové dotace podporují náhradu stávajících kotlů na tuhá paliva do výkonu 50 kW za nové nízkoemisní tepelné zdroje. O dotaci mohou žádat majitelé rodinných domů. Výše dotace na plynový kondenzační kotel je do 20.000 Kč a navíc je možné žádat o podporu nejen na vlastní kotel, ale také na další související úpravy jako např. vyvložkování komína a nutná mikroenergetická opatření pro snížení tepelných ztrát objektu. Maximální výše podpory je 150.000 Kč na objekt a 70 -85% celkových uznatelných nákladů.

V rámci dotace je možné si vybrat pouze kotel, který splní podmínky směrnice o Ekodesignu a další technické podmínky stanovené programem. Výrobky schválené SFŽP jsou uvedeny v „Seznamu registrovaných výrobků“ dostupném na webových stránkách programu.

Seznam registrovaných výrobků Ariston

Typ kondenzačního kotle kód SVT - NZÚ
ARISTON CARES PREMIUM 24 EU SVT20047
ARISTON CLAS B PREMIUM EVO 24 EU SVT20048
ARISTON CLAS B PREMIUM EVO 35 EU SVT20049
ARISTON CLAS PREMIUM EVO 24 EU SVT20050
ARISTON CLAS PREMIUM EVO 30 EU SVT20051
ARISTON CLAS PREMIUM EVO 35 EU SVT20052
ARISTON CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18 SVT21045
ARISTON CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24 SVT21046
ARISTON CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 35 SVT21047
ARISTON GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12 EU   SVT20053
ARISTON GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 18 EU   SVT20054
ARISTON HS PREMIUM 24 EU SVT20055

Pozn.: Označení EU za názvem kotle je identifikační značkou pro kotle, které splňují náležitosti směrnice Ekodesignu a jsou dodávány nejpozději od doby platnosti této směrnice. Je uvedena na obalu výrobku a v průvodní dokumentaci. Vzhledem k tomu, že všechny kotle Ariston jsou nejpozději od doby platnosti směrnice dodávány na trh v ČR již pouze v této nové verzi není již v našich propagačních materiálech identifikační označení EU za názvem kotle uvedeno.